Skip to content

Luoville ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Ammattiopisto Luoville vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Laatupalkintokilpailun teemana oli tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun...

Haku ammatillisiin oppilaitoksiin 7.4. mennessä

Kevään yhteishaun hakuaika on 23.2–7.4.2021. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -sivuston kautta. Opintopolussa kevään haun nimi on Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Katso ammatillisten erityisoppilaitosten koulutustarjonta...

Ammatillisen erityisopetuksen imagotyötä AMEO-yhteistyöllä

AMEO-oppilaitokset aloittavat yhteisen imagotyön ammatillisen erityisopetuksen esille nostamiseksi. Tavoitteena on lisätä ammatillisen erityisopetuksen näkyvyyttä ja tuoda esille sen vaikuttavuutta painopisteenä vaativan erityisen tuen ammatillinen koulutus. Ensi...