Vaikuttaminen

AMEO-verkosto tekee aktiivista vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on vaikuttaa ammatillisen erityisopetuksen valtakunnalliseen kehittämiseen ja lainsäädäntöön. Tavoiteena on yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus.

Verkosto haluaa toiminnallaan varmistaa, että  vaativan erityisen tuen koulutus kattaa koko Suomen ja että jokaisella on mahdollisuus kykyjensä mukaiseen ammatilliseen koulutukseen.