Kehittäminen

Ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on järjestämisluvassaan erityisopetuksen ohjaus-, tuki- ja kehittämistehtävä. Kehittämisemme tavoitteena on edistää koulutuksen saavutettavuutta, tukea yksilöllisten opintopolkujen toteutumista sekä opiskelijoiden työllistymistä ja integroitumista yhteiskuntaan.

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluiden kautta jaamme omaa osaamistamme muille oppilaitoksille.

Asiantuntijapalveluiden lisäksi kehittämisen työkaluihimme kuuluvat laatutyö ja hanketoiminta, jota toteutamme monien eri oppilaitosten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Hanketoiminnassa voimme testata uusia toimintamalleja, tuottaa  uusia palvelutuotteita, kehittää  yhteistä pedagogiikkaa, vahvistaa kansainvälistä toimintaa sekä  yhteistyöverkostoja.

AMEO-verkoston yhteisiin hankkeisiin ja niissä tuotettuihin materiaaleihin pääset tutustumaan oikean valikon hanketoiminta-linkistä.