Tutkintokoulutus

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä, mikä tarkoittaa yleensä kolmen vuoden opiskelua.

Toiminnallinen opiskelu toteutetaan oppilaitoksessa ja työpaikoilla. Ammatillinen perustutkinto sisältää vähintään 30 osaamispistettä työpaikalla oppimista. Työpaikalla tapahtuva osaamisen hankkiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua.

Opintoihin kuuluvat myös näytöt. Niiden avulla opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä, kuinka hyvin hän on saavuttanut opintojen tavoitteet. Kun opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat osiot ja näytöt, hän saa tutkintotodistuksen, joka sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina ja niihin haetaan erikseen ilmoitettavina aikoina. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia tutkintoja. Tutkinnot tarjoavat erityisesti aikuisille joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan.

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja opintoja täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Opiskelu edellyttää työpaikkaa.