Laatutyö

AMEO-verkostossa on tehty yhteistyötä laadunhallinnan ja laadun jatkuvan parantamisen toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja työkalujen kehittämisessä vuodesta 2009 lähtien. Yhteistyö alkoi toimintajärjestelmien ja laatutyön benchmarkingilla.

Lähtökohtana on, että verkoston koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten laatukulttuuri ja laadunhallinta kattavat perustehtävät ja menettelytavat ja ovat läpinäkyviä AMEO-verkostossa.

Yhdessä kehitettyjä laadunhallinnan menettelytapoja ja työkaluja ovat muun muassa

 Lisätietoja laatutyöstä antaa laatupäällikkö timo.huurinainen@luovi.fi.