Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka pohtivat millainen koulutus, työ ja ammatti olisi heille sopiva ja mahdollinen. Koulutus antaa tietoa erilaisista ammateista, koulutusvaihtoehdoista, työelämästä ja omista mahdollisuuksista. Koulutus tukee oman arjen hallintaa ja vahvistaa luottamusta omiin kykyihin. Koulutuksessa kehitetään opiskelussa, arjessa ja työelämässä tarvittavia taitoja. 

TUVA-koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika noin yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua valmentavaan koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti ja siirtyä joustavasti tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

TUVA on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille ja muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta.