Skip to content

Kouluttaminen

Ammatilliset erityisoppilaitokset tarjoavat vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille henkilöille valmentavaa ja tutkintotavoitteista koulutusta.

Ammatillisten erityisoppilaitosten koulutustarjonnan löydät koulutustarjontataulukosta. Ammatillista erityisopetusta järjestetään ammatillisten erityisoppilaitosten lisäksi yleisissä ammattioppilaitoksissa.

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä tukea. Tuen tarpeen perusteena voivat olla esimerkiksi oppimisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeudet sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet.

Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus toteutetaan pienryhmissä. Useimmiten pääpaino on tekemisessä, ei niinkään teoriassa. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin päivittäisessä elämässä.

Aitoon koulutuskeskus
Liveopisto
Ammattiopisto Luovi
Ammattiopisto Spesia
Kiipula ammattiopisto
Optima