Kouluttaminen

Ammatilliset erityisoppilaitokset tarjoavat vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille henkilöille valmentavaa ja tutkintotavoitteista koulutusta.

Ammatillisten erityisoppilaitosten koulutustarjonnan löydät koulutustarjontataulukosta. Ammatillista erityisopetusta järjestetään ammatillisten erityisoppilaitosten lisäksi yleisissä ammattioppilaitoksissa.

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä tukea. Tuen tarpeen perusteena voivat olla esimerkiksi oppimisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeudet sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet.

Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus toteutetaan pienryhmissä. Useimmiten pääpaino on tekemisessä, ei niinkään teoriassa. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin päivittäisessä elämässä.

Erityisen hyviä työntekijöitä – Vaativa erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa (pptx)

Katso myös video: Erityisen hyviä työntekijöitä – vaativan erityisen tuen koulutus väylänä työelämään