Skip to content

 Kannanotot

Olemme täsmätyön puolestapuhujia!

 Motto: Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön. Täsmätyössä työ ja tekijä kohtaavat.

Täsmätyössä työntekijän toimintakykyprofiili sekä työn asettamat vaatimukset ja luomat mahdollisuudet täsmäävät. 

Täsmätyökyky tarkoittaa kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä.

Täsmätyökykyisellä ihmisellä on käytössään työkyky määrätyn työtehtävän toteuttamiseen.

Eduskuntavaalit 2023

AMEO: kaikilla yhdenvertainen oikeus koulutukseen

AMEO-verkosto haluaa sisällyttää eduskuntavaalien 2023 keskusteluun sekä hallitusohjelmaan kaikkien yhdenvertaisen oikeuden koulutukseen.

1. Kaikkien opiskelijoiden yhdenvertainen oikeus koulutukseen on turvattava. Lähtökohtana tulee olla opiskelijan hyvinvointi ja kiinnittyminen yhteiskuntaan. Oppivelvollisuusikäisten koulutuksen lisäksi tulisi turvata myös jatkuvan oppimisen mahdollisuudet kaikille.

2. Vaativan erityisen tuen ammatilliselle koulutukselle on enemmän tarvetta kuin sitä on saatavilla. Koko Suomen kattavilla ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on halua ja ennen kaikkea osaamista kouluttaa kaikki vaativan erityisen tuen koulutuksen nuoret ja aikuiset. Siihen tarvitaan riittävät resurssit. 

3. Täsmätyö eli oikean työn ja tekijän kohtaaminen on yksi ratkaisu työvoimapulaan. Se vaatii moniarvoista työelämää ja monenlaisia työn tekemisen malleja, joita haluamme olla edistämässä. Työnteon tulisi olla kannattavaa sekä yksilölle että työnantajalle.   

 

Aitoon koulutuskeskus
Liveopisto
Ammattiopisto Luovi
Ammattiopisto Spesia
Kiipula ammattiopisto
Optima