Kannanotot

Olemme täsmätyön puolestapuhujia!

Motto: Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön. Täsmätyössä työ ja tekijä kohtaavat.

Täsmätyössä työntekijän toimintakykyprofiili sekä työn asettamat vaatimukset ja luomat mahdollisuudet täsmäävät.

Täsmätyökyky tarkoittaa kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä.

Täsmätyökykyisellä ihmisellä on käytössään työkyky määrätyn työtehtävän toteuttamiseen.