Skip to content

Kannanotot

Olemme täsmätyön puolestapuhujia!

 Motto: Kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön. Täsmätyössä työ ja tekijä kohtaavat.

Täsmätyössä työntekijän toimintakykyprofiili sekä työn asettamat vaatimukset ja luomat mahdollisuudet täsmäävät. 

Täsmätyökyky tarkoittaa kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä.

Täsmätyökykyisellä ihmisellä on käytössään työkyky määrätyn työtehtävän toteuttamiseen.

Eduskuntavaalit 2019

AMEO-verkosto haluaa nostaa vaalikevään keskusteluun ammatillisten erityisoppilaitosten aseman ja rahoitusjärjestelyt.  

  1. Ammatillisten erityisoppilaitosten rooli oppilaitoskentässä on ehdottoman tärkeä. Niitä tarvitaan vaativan erityisen tuen opiskelijoille, jotka eivät tuen tarpeensa vuoksi voi integroitua muihin oppilaitoksiin.
  2.  Vaativa erityinen tuki sisältää laajan kirjon erilaisia tuen tarpeen perusteita. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi vammasta, sairaudesta, oppimisvaikeuksista tai sosiaalisista syistä. Koulutustarjonta on tämä huomioiden pidettävä tarpeeksi laajana, jotta kaikilla perusopetuksensa päättäneillä olisi mahdollisuus hakeutua kykyjensä mukaiseen koulutukseen.
  3. Elinikäinen oppiminen on turvattava myös erityistä tukea tarvitseville aikuisille.
  4. Vaativan erityisen tuen ammatillista erityisopetusta tulee rahoittaa pääosin perusrahoituksella. Rahoituksessa on huomioitava opiskelijoiden suurempi tarve arjen perustaitojen ja työelämävalmiuksien tukemisessa.
  5. Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisen edistäminen parantaa yhteiskunnallista tasavertaisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja tarjoaa kaivattua työvoimaa.
  6. Koko ikäluokan oppivelvollisuusiän nostaminen ei ratkaise syrjäytymistä. Tuki tulee kohdistaa nimenomaan sitä tarvitseville.

 

Aitoon koulutuskeskus
Liveopisto
Ammattiopisto Luovi
Ammattiopisto Spesia
Kiipula ammattiopisto
Optima