Hakeminen

Ammatillisiin erityisoppilaitoksiin voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden tai kevään yhteishaussa

Jatkuva haku

Tarjolla olevat koulutukset ja ohjeet jatkuvaan hakuun löydät oppilaitosten omilta nettisivuilta ja opintopolku.fi-sivustolta.

Yhteishaku

Yhteishaku on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa. Haku tehdään opintopolku.fi-sivustolla.

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen lisäksi tarvitaan tarkempi selvitys erityiseen tukeen oikeuttavista syistä. Liitteiksi käyvät esimerkiksi

  • Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS
  • Terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta

Lisäksi

  • Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset
  • Työtodistukset (jos haet jatkuvassa haussa)

Lähetä liitteet turvasähköpostilla tai kirjepostilla siihen oppilaitokseen, johon olet hakemassa. Liitteitä on mahdollista tarvittaessa täydentää haastattelujen yhteydessä.

Tarkempaa tietoa hakemisesta saat oppilaitosten omilta nettisivuilta.