AMEO

AMEO on ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkosto, jonka muodostavat Aitoon koulutuskeskus,  Ammattiopisto Live (ent. Keskuspuiston ammattiopisto), Ammattiopisto Luovi, Ammatiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto sekä Optima.

Verkoston tavoitteina on vaikuttaa lainsäädäntöön ja toimintakäytäntöihin ammatillisen erityisopetuksen parhaaksi, tarjota yhdenvertaisesti vaativan ammatillisen erityisopetuksen palveluja koko Suomessa sekä kehittää ja tukea ammatillisen erityisopetuksen toteutusta.

Verkosto on perustettu vuonna 2009.

Visio

Kehittämiskumppanuudella tunnustetuksi ja tunnetuksi ammatillisen erityisopetuksen edelläkävijäksi.

Perustehtävä

Kumppanuusverkosto takaa asiakkaille alueellisesti ja kansallisesti kattavat, tarpeenmukaiset ja uudistuvat ammatillisen erityisopetuksen palvelut verkoston monipuolista asiantuntemusta ja resursseja hyödyntäen.

Vaikutamme verkostona koulutusjärjestelmään ja työelämän toimijoihin siten, että koko ikäluokalle tarjoutuu mahdollisuus saavutettaviin yksilöllisiin polkuihin ja elinikäisen oppimiseen.

Arvot

Luottamus / Rohkeus ja innovatiivisuus / Vaikuttavuus ja tuloksellisuus / Yhteiskuntavastuullisuus