AMEO

AMEO on ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkosto, jonka muodostavat Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto sekä Optima. Verkosto on perustettu vuonna 2009.

Missio
Ammatillisen erityisopetuksen tulevaisuuden rakentaja​

Visio
Kaikille yhdenvertainen, saavutettava ja osallistava ammatillinen koulutus ja työelämä​

Arvot
Luottamus ​
Kumppanuutemme lähtökohtana ovat keskinäinen kunnioitus ja luottamus. Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin, tehtyihin päätöksiin ja teemme sen, minkä lupaamme. Toimintamme perustuu avoimuuteen sekä jatkuvaan tasa-arvoiseen dialogiin ja osallistamiseen. ​

Rohkeus​
Uudistamme ammatillista erityisopetusta ja sen toimintaympäristöjä rohkeasti. Toimimme kohderyhmiemme puolestapuhujana ja edistämme heidän asioitaan yhteiskunnassa. Hyödynnämme osaamistamme, kokemustamme ja tutkimustietoa aktiivisesti sekä ennakoimme ja reagoimme yhteiskunnallisiin muutoksiin. Verkostona olemme vahvempia. ​

Into​
Kannustamme ketterään kokeilukulttuuriin. Innovaatiot ja ideat syntyvät ja toteutuvat yhdessä toimien ja toisilta oppien. Saamme aikaan enemmän yhdessä kuin erikseen. ​

Tavoitteet
Vaikuttaminen – Erityinen oppija edellä​

Yhdessä tekeminen – Verkoston A ja O + me = AMEO

Kehittäminen – Tahto menestyä yhdessä

Verkoston tavoitteina on vaikuttaa lainsäädäntöön ja toimintakäytäntöihin ammatillisen erityisopetuksen parhaaksi sekä kehittää ja tukea ammatillisen erityisopetuksen toteutusta.