AMEO

AMEO on ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkosto, jonka muodostavat Aitoon koulutuskeskus,  Ammattiopisto Live (ent. Keskuspuiston ammattiopisto), Ammattiopisto Luovi, Ammatiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto sekä Optima. Verkosto on perustettu vuonna 2009.

Missio

Ammatillisen erityisopetuksen tulevaisuuden rakentaja​

Visio

Kaikille yhdenvertainen, saavutettava ja osallistava ammatillinen koulutus ja työelämä

Arvot

Luottamus ​
Kumppanuutemme lähtökohtana on keskinäinen kunnioitus ja luottamus. Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin, tehtyihin päätöksiin ja teemme sen, minkä lupaamme. Toimintamme perustuu avoimuuteen sekä jatkuvaan tasa-arvoiseen dialogiin ja osallistamiseen. ​

Rohkeus​
Uudistamme ammatillista erityisopetusta ja sen toimintaympäristöjä rohkeasti. Toimimme kohderyhmiemme puolestapuhujana ja edistämme heidän asioitaan yhteiskunnassa.  Hyödynnämme osaamistamme, kokemustamme ja tutkimustietoa aktiivisesti sekä ennakoimme ja reagoimme yhteiskunnallisiin muutoksiin. Verkostona olemme vahvempia.   ​

Into​
Kannustamme ketterään kokeilukulttuuriin. Innovaatiot ja ideat syntyvät ja toteutuvat yhdessä toimien ja toisilta oppien.  Saamme aikaan enemmän yhdessä kuin erikseen. ​

Tavoitteet

Vaikuttaminen – Erityinen oppija edellä​

Yhdessä tekeminen – Verkoston A ja O + me = AMEO

Kehittäminen – Tahto menestyä yhdessä

Verkoston tavoitteina on vaikuttaa lainsäädäntöön ja toimintakäytäntöihin ammatillisen erityisopetuksen parhaaksi sekä kehittää ja tukea ammatillisen erityisopetuksen toteutusta.

AMEO strategia 2022