Lausunnot

AMEO ottaa kantaa ja antaa lausuntoja ammatillisen erityisopetuksen järjestämiseen, kehittämiseen ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Lausunnot valmistelee AMEO-verkoston johtoryhmä. Lausunnot löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivustolta.

AMEO-verkoston lausuntoja