Skip to content

Valmentava koulutus

Valmentava koulutus tarjoaa mahdollisuudet ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen aloittamiseen tai työelämään siirtymiseen. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa järjestetään ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka pohtivat millainen koulutus, työ ja ammatti olisi heille mahdollinen. Koulutus antaa tietoa erilaisista ammateista, koulutusvaihtoehdoista, työelämästä ja omista mahdollisuuksista. Koulutus tukee oman arjen hallintaa ja vahvistaa luottamusta omiin kykyihin. Koulutuksessa kehitetään opiskelussa, arjessa ja työelämässä tarvittavia taitoja.

VALMA-koulutus on vuoden mittainen ja laajuudeltaan 60 osaamispistettä. Koulutuksen päätyttyä opiskelijat saavat todistuksen koulutuksesta sekä jatkosuunnitelman.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan TELMA-koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan työ- ja toimintakykyä ja tukea mielekkään työn, työtehtävän tai työtoiminnan löytämisessä. Koulutuksessa opiskellaan itsenäisessä elämässä tarvittavia taitoja.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt rakennetaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja kesto yksilöllisen suunnitelman mukaisesti 1 – 3 vuotta. Koulutusta tarjotaan myös vaikea- ja monivammaisille.