Skip to content

Sanapilvimainos - ammatillisen opetuksen hakuaika keväällä 2018

Keväällä 2018 vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteinen hakuaika on 14.3.–4.4.2018. Kevään hakuaika on tarkoitettu erityisesti peruskoulunsa päättäneille ja muille, joilla ei vielä ole ammatillista perustutkintoa.

Erityisopetuksen haussa voit hakea vaativana erityisenä tukena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA).

Kevään haun muistilista

  • Hakuaika on 14.3.–4.4.2018 (päättyy 4.4. klo 15)
  • Hakeminen osoitteessa opintopolku.fi
  • Tietoa valinnoista annetaan aikaisintaan 14.6.2018
  • Ilmoita paikan vastaanottamisesta viimeistään 28.6.2018

Jatkuva haku täydentää

Jos jäät kevään haussa ilman opiskelupaikkaa tai sinulla on jo aiempi tutkinto, voit myös hyödyntää jatkuvan haun mahdollisuutta. Jatkuva haku tarkoittaa kesken lukuvuoden auki tulevien paikkojen hakemista. Jos joku opiskelija valmistuu muita nopeammin, hänen tilalleen voidaan ottaa uusi opiskelija kesken lukuvuoden. Tätä kutsutaan jatkuvaksi hauksi.

Paikkoja tulee nykyään auki lukuvuoden aikana aiempaa enemmän, koska ammatillinen koulutus on osaamisperusteista ja opiskelijoiden opintoajat voivat vaihdella. Osaamisperusteisuus tarkoittaa, että opintojen etenemistä ei mitata ajassa (ent. opintoviikot) vaan osaamisessa (nyt. osaamispisteet). Opiskelija valmistuu, kun tarvittava osaaminen on hankittu. Tämän vuoksi kaikkien opiskelijoiden opinnot eivät kestä yhtä pitkään ja paikkoja tulee auki eri aikoina.