Skip to content

Yksilölliset opintopolut

Tuettu oppisopimus. Oppisopimusopiskelijan opintopolun tukeminen verkostoyhteistyönä. Ammatillinen erityisopetus 8/2014. Tuotettu osana YTY-hanketta. Linkki pdf -julkaisuun

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista. Ammatillinen erityisopetus, 3/2013. Tuotettu osana YTY-hanketta. Linkki pdf -julkaisuun

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla. Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla. Kiipulan ammattiopisto 1/2013. Julkaisu on toteutettu osana YTY-hanketta. Linkki pdf -julkasuun

Yhteisöllinen hyvinvoiva oppimisympäristö. Hyvinvoivan oppimisympäristön toimintamalli. Toimintamalli on toteutettu yhteistyössä Saku ry:n kanssa Arjen arkki –hankkeessa 4/2014. Linkki pdf -julkaisuun

Opiskelijan hyvinvointipalveluiden alueyhteistyö. Toimintamalli on toteutettu yhteistyössä Saku ry:n kanssa Arjen arkki –hankkeessa 6/2014. Linkki pdf-julkaisuun

Oppimisen ja opiskelun tuki oppisopimuskoulutuksessa – Tuetun oppisopimuksen käsikirja. Verkkokäsikirja on tuotettu yhteistyössä valtakunnallisen Tuetun oppisopimuksen kehittäminen –hankeen toimijoiden kanssa. Linkki pdf-julkaisuun

Yksilöllisiä polkuja tukemassa – YTY-hankkeen helmiä. YTY-hankkeen loppujulkaisu 2016. Linkki pdf-julkaisuun..

Aitoon koulutuskeskus
Liveopisto
Ammattiopisto Luovi
Ammattiopisto Spesia
Kiipula ammattiopisto
Optima