Opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen

Miltä musta tuntuu – Masennus ja siitä toipuminen. Anna-Liisa Lämsä (toim.) PS-Kustannus: Jyväskylä 2012. Luovi julkaisut. Maksullinen. Julkaisu on tilattavissa kustantajan verkkokaupasta.

 

Voimaantumisen itsearviointi. MunReitti-hankkeessa on otettu käyttöön Hollannissa kehitetty voimaantumisen itsearviointityökalu ja ohjeet, joiden avulla opiskelija voi arvioida omaa voimaantumisen tasoaan.
Lisätietoja

Mun Reitti- reittiopas. Reittioppaassa esitellään vaihe vaiheelta hankkeessa kehitetty opiskelijoiden toiminta- ja työkykyä vahvistava valmennusohjelmaTuotettu Mun reitti -hankkeessa.
Lisätietoja

Active inclusion of young people with disabilities or health problems.National report. Finland. Eurofound. Lämsä, Anna-Liisa. 2012
Linkki pdf-julkaisuun