Muut ammatillisen erityisopetuksen materiaalit ja julkaisut

Mittarit opiskelijoiden elämänlaadusta ja sijoittumisesta – käsikirja mittareiden käyttöön. 1.0/6.11.2013. Julkaisu on tuotettu YTY-hankkeessa.
Linkki pdf-julkaisuun

Erityistä somea? – Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa. Ammatillinen erityisopetus, 2/2013. Tuotettu YTY-hankkeessa.
Linkki pdf-julkaisuun

Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta. Selvityksessä kuvataan ammatillisen erityisopetuksen nykytilaa sekä kaikille opiskelijoille tarjottua ohjausta ja tukea yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 7:2012. Tuotettu hankkeessa Ammatillinen erityisopetus – selvitys, kehitys ja levitys.
Linkki pdf-julkaisuun

Onnistunut opetus -menetelmien kartoitus. Opetusmenetelmien kuvaus. Tuotettu hankkeessa Ammatillinen erityisopetus – selvitys, kehitys ja levitys.
Linkki pdf-julkaisuun

Ryhmäyttämisopas. Oppaassa vinkkejä opettajalle ryhmäytymisen tueksi. Tuotettu hankkeessa MAST – maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa.
Linkki pdf-julkaisuun

Vertaisarvioinnin opas. Vertaisarviointia ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkostossa. Invalidiliiton julkaisuja O.55., 2013.
Linkki pdf-julkaisuun

Virikeaineisto mukautettua arviointia varten. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokin osaamisala.
Linkki pdf-julkaisuun