Aikuiskoulutus

Selvitys erityisestä tuesta ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Ammatillinen erityisopetus, 1/2013. Tuotettu YTY-hankkeessa.
Linkki pdf -julkaisuun

Ohjeita ja videoita tutkinnon suorittamisesta. Oppaita myös liiketalouden ja kaupan alan näyttötutkintoihin. Tuotettu Olkkari I- ja II -projekteissa.
Linkki materiaaleihin

Ammattiwiki-nettisivusto. Avoin verkkofoorumi, jossa laaditaan ja julkaistaan tutkinnon perusteissa mainittujen ammattitaitovaatimusten mukaisia oppimateriaaleja, harjoitustehtäviä ja työsuoritteita.
Linkki sivustolle

Ohjataan yhdessä Varsinais-Suomessa. Käsikirja aikuiskoulutuksen tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville. Tuotettu hankkeessa Varsinais-Suomen OpinOvi.
Linkki hankkeen Julkaisut-sivulle