Skip to content

Vates-säätiö ja ammatilliset erityisoppilaitokset ovat tehneet yhteisen kannanoton ehdotukseen koulutussopimuksen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa.

Vates-säätiön ja ammatillisten erityisoppilaitosten näkökulmasta koulutussopimuksessa on turvattava riittävät opetus-, ohjaus- ja valmennuskurssit erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja työelämään saattamiseen.

Koko tiedote luettavissa ameo-oppilaitosten www-sivuilla.