Skip to content

AMEO-verkoston edustajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan oppivelvollisuuden laajentamista koskevaan seurantaryhmään on nimitetty AMEO-verkoston johtoryhmän puheenjohtaja, Ammattiopisto luovin johtaja Hannu Koivula.

Oppivelvollisuuden laajentamisella on merkittävä vaikutus myös ammatillisen erityisopetuksen ja erityisesti vaativan erityisen tuen järjestelyihin. Sen vuoksi AMEO-verkosto näkee tärkeäksi tuoda kuuluviin myös ammatillisen erityisopetuksen näkemyksen valmistelutyöhön.

Seurantaryhmä liittyy OKM:n hankkeeseen, jonka tavoitteena on valmistella lakimuutosta oppivelvollisuudesta siten, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen ja kehittää toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.