Skip to content

AMEO-oppilaitokset aloittavat yhteisen imagotyön ammatillisen erityisopetuksen esille nostamiseksi. Tavoitteena on lisätä ammatillisen erityisopetuksen näkyvyyttä ja tuoda esille sen vaikuttavuutta painopisteenä vaativan erityisen tuen ammatillinen koulutus.

Ensi vuoden aikana tuotetaan videomateriaalia, jossa pääosassa ovat AMEO-oppilaitoksista valmistuneet, työelämässä  olevat nuoret ja heidän tarinansa. Lisäksi tuotetaan infomateriaalia, joka tuo esille ammatillisen erityisopetuksen vaikuttavuutta mm. syrjäytymisen ehkäisyssä.

Imagotyötä toteutetaan Opetushallituksen rahoittamassa VET – vetävää, erityistä ja tunnettua ammatillista erityisopetusta -hankkeessa. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Susanna Kangas, susanna.kangas (a) luovi.fi