Skip to content

Jukka Kujala AMEO-verkoston puheenjohtajaksi

AMEO-verkoston puheenjohtajana toimii 1.1.2020 alkaen Kiipulan ammattiopiston rehtori Jukka Kujala. AMEO-verkoston puheenjohtajakausi on kaksi vuotta.

Ammatillisen erityisopetuksen imagotyötä AMEO-yhteistyöllä

AMEO-oppilaitokset aloittavat yhteisen imagotyön ammatillisen erityisopetuksen esille nostamiseksi. Tavoitteena on lisätä ammatillisen erityisopetuksen näkyvyyttä ja tuoda esille sen vaikuttavuutta painopisteenä vaativan erityisen tuen ammatillinen koulutus.

Ensi vuoden aikana tuotetaan videomateriaalia, jossa pääosassa ovat AMEO-oppilaitoksista valmistuneet, työelämässä  olevat nuoret ja heidän tarinansa. Lisäksi tuotetaan infomateriaalia, joka tuo esille ammatillisen erityisopetuksen vaikuttavuutta mm. syrjäytymisen ehkäisyssä.

Imagotyötä toteutetaan Opetushallituksen rahoittamassa VET – vetävää, erityistä ja tunnettua ammatillista erityisopetusta -hankkeessa. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Susanna Kangas, susanna.kangas (a) luovi.fi

Hannu Koivula AMEOn edustajaksi OKM:n oppivelvollisuuden seurantaryhmään

AMEO-verkoston edustajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan oppivelvollisuuden laajentamista koskevaan seurantaryhmään on nimitetty AMEO-verkoston johtoryhmän puheenjohtaja, Ammattiopisto luovin johtaja Hannu Koivula.

Oppivelvollisuuden laajentamisella on merkittävä vaikutus myös ammatillisen erityisopetuksen ja erityisesti vaativan erityisen tuen järjestelyihin. Sen vuoksi AMEO-verkosto näkee tärkeäksi tuoda kuuluviin myös ammatillisen erityisopetuksen näkemyksen valmistelutyöhön.

Seurantaryhmä liittyy OKM:n hankkeeseen, jonka tavoitteena on valmistella lakimuutosta oppivelvollisuudesta siten, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen ja kehittää toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

Aitoon koulutuskeskus
Liveopisto
Ammattiopisto Luovi
Ammattiopisto Spesia
Kiipula ammattiopisto
Optima