Erityisopetuksen yhteinen hakuaika taas keväällä

Sanapilvimainos - ammatillisen opetuksen hakuaika keväällä 2018

Keväällä 2018 vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteinen hakuaika on 14.3.–4.4.2018. Kevään hakuaika on tarkoitettu erityisesti peruskoulunsa päättäneille ja muille, joilla ei vielä ole ammatillista perustutkintoa.

Erityisopetuksen haussa voit hakea vaativana erityisenä tukena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA).

Kevään haun muistilista

  • Hakuaika on 14.3.–4.4.2018 (päättyy 4.4. klo 15)
  • Hakeminen osoitteessa opintopolku.fi
  • Tietoa valinnoista annetaan aikaisintaan 14.6.2018
  • Ilmoita paikan vastaanottamisesta viimeistään 28.6.2018

Jatkuva haku täydentää

Jos jäät kevään haussa ilman opiskelupaikkaa tai sinulla on jo aiempi tutkinto, voit myös hyödyntää jatkuvan haun mahdollisuutta. Jatkuva haku tarkoittaa kesken lukuvuoden auki tulevien paikkojen hakemista. Jos joku opiskelija valmistuu muita nopeammin, hänen tilalleen voidaan ottaa uusi opiskelija kesken lukuvuoden. Tätä kutsutaan jatkuvaksi hauksi.

Paikkoja tulee nykyään auki lukuvuoden aikana aiempaa enemmän, koska ammatillinen koulutus on osaamisperusteista ja opiskelijoiden opintoajat voivat vaihdella. Osaamisperusteisuus tarkoittaa, että opintojen etenemistä ei mitata ajassa (ent. opintoviikot) vaan osaamisessa (nyt. osaamispisteet). Opiskelija valmistuu, kun tarvittava osaaminen on hankittu. Tämän vuoksi kaikkien opiskelijoiden opinnot eivät kestä yhtä pitkään ja paikkoja tulee auki eri aikoina.

Ammattiopisto Spesia on AMEO:n uusi tulokas

Vuoden 2018 alussa AMEO-verkoston kokoonpano muuttui, kun Suomeen perustettiin uusi ammatillinen erityisoppilaitos, Ammattiopisto Spesia. Uusi oppilaitos syntyi, kun Bovallius-ammattiopisto ja Validia Ammattiopisto yhdistyivät, joten nämä kaksi nimeä jäivät samalla pois AMEO:n oppilaitosten listalta.

Ammattiopisto Spesia toimii laajasti ympäri Suomea. Sen päätoimipaikat ovat Jyväskylä, Järvenpää, Pieksämäki ja Turku, joiden lisäksi oppilaitos järjestää koulutusta myös useilla muilla paikkakunnilla. Spesiassa opiskelee vuosittain noin 1200 opiskelijaa, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opintoihinsa.  Erityisen tuen tarve voi liittyä esimerkiksi oppimisvaikeuksiin, fyysisiin rajoitteisiin tai sosiaalisiin haasteisiin.

Spesian värimaailma on raikkaan sininen ja tunnus tähti – tähdenlento, jonka nähdessään ihminen voi toivoa. Antiikin Roomassa Spes oli toivon jumalatar ja  Spesian tähtitunnus kuvaakin opiskelemiseen liittyviä toiveita, haaveita ja ponnistamista kohti uutta.

Spesia on uusi oppilaitos, mutta sillä on vahvat juuret. Oppilaitosta ylläpitää Ammattiopisto Spesia Oy,  jonka omistavat Invalidiliitto ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr.  Bovallius on järjestänyt ammatillista koulutusta  vuodesta 1905 alkaen ja Invalidiliitto vuodesta 1942.

Ameo.fi-sivusto uudistui

Ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto AMEO on uudistanut www-sivunsa helmikuussa 2018. Sivut tarjoaa sinulle ikkunan, josta näet helposti yhdellä silmäyksellä, kuinka Suomen ammatilliset erityisoppilaitokset kouluttavat, vaikuttavat ja kehittävät. Jotain tekstiä tähän vielä….

Vaikuttamisesta tullut entistä tärkeämpää

Ammatillisen koulutksen uudistumisen ja toisaalta taloudellisten haasteiden aikana on tärkeää, että erityisoppilaitokset pitävät yhtenä rintamana huolta opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten huomioimisesta päätöksenteossa. Me otamme kopin niistä nuorista, jotka muuten putoaisivat koulujärjestelmän kyydistä toiselle asteelle siirryttäessä. Eritysioppilaitoksissa he saavat tarvitsemaansa tukea, jotta mielekkäiden polkujen löytäminen työllistymiseen ja itsenäiseen elämään mahdollistuu.

Jotta tämän työn merkitys niin yksilöille kuin yhteiskunnalle tulisi näkyväksi ja paremmin ymmärretyksi, AMEO-verkosto tulee jatkossa toimimaan entistä aktiivisemmin vaikuttajan roolissa, ja tulemme muun muassa julkaisemaan oppilaitosten ja johdon kannanotot ameo.fi-sivustolla.