Skip to content

Ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto AMEO on uudistanut www-sivunsa helmikuussa 2018. Sivut tarjoaa sinulle ikkunan, josta näet helposti yhdellä silmäyksellä, kuinka Suomen ammatilliset erityisoppilaitokset kouluttavat, vaikuttavat ja kehittävät. Jotain tekstiä tähän vielä….

Vaikuttamisesta tullut entistä tärkeämpää

Ammatillisen koulutksen uudistumisen ja toisaalta taloudellisten haasteiden aikana on tärkeää, että erityisoppilaitokset pitävät yhtenä rintamana huolta opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten huomioimisesta päätöksenteossa. Me otamme kopin niistä nuorista, jotka muuten putoaisivat koulujärjestelmän kyydistä toiselle asteelle siirryttäessä. Eritysioppilaitoksissa he saavat tarvitsemaansa tukea, jotta mielekkäiden polkujen löytäminen työllistymiseen ja itsenäiseen elämään mahdollistuu.

Jotta tämän työn merkitys niin yksilöille kuin yhteiskunnalle tulisi näkyväksi ja paremmin ymmärretyksi, AMEO-verkosto tulee jatkossa toimimaan entistä aktiivisemmin vaikuttajan roolissa, ja tulemme muun muassa julkaisemaan oppilaitosten ja johdon kannanotot ameo.fi-sivustolla.