Oppilaitokset

Optima

Optima järjestää ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä tarjoaa erilaisia palveluja työelämälle. Kuntayhtymällä on vastuu suomenruotsalaisesta ammatillisesta erityisopetuksesta. Pääosa Optima kuntayhtymän koulutuksesta on ruotsinkielistä. Aikuiskoulutuksessa opetetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Oppilaitos tarjoaa ammatillista erityisopetusta koko suomenruotsalaisessa Suomessa.

 

***

Optima ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för specialyrkesutbildningen i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet. Utbildningarna är i huvudsak svenskspråkiga. Arbetslivstjänsterna är naturligtvis tvåspråkiga, likaså fest-, seminarie-, restaurang- och cateringverksamheten. Optima verkar i första hand i Jakobstadsregionen men genom den yrkesinriktade specialundervisningen finns vi i hela Svenskfinland.

 

f-optima > www.optimaedu.fi