Yksilölliset opintopolut

Tuettu oppisopimus. Oppisopimusopiskelijan opintopolun tukeminen verkostoyhteistyönä. Ammatillinen erityisopetus 8/2014. Tuotettu osana YTY-hanketta. Linkki pdf-julkaisuun

 

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista. Ammatillinen erityisopetus, 3/2013. Tuotettu osana YTY-hanketta.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla. Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla. Kiipulan ammattiopisto 1/2013. Julkaisu on toteutettu osana YTY-hanketta.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Yhteisöllinen hyvinvoiva oppimisympäristö. Hyvinvoivan oppimisympäristön toimintamalli. Toimintamalli on toteutettu yhteistyössä Saku ry:n kanssa Arjen arkki –hankkeessa 4/2014.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Opiskelijan hyvinvointipalveluiden alueyhteistyö. Toimintamalli on toteutettu yhteistyössä Saku ry:n kanssa Arjen arkki –hankkeessa 6/2014.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Oppimisen ja opiskelun tuki oppisopimuskoulutuksessa – Tuetun oppisopimuksen käsikirja. Verkkokäsikirja on tuotettu yhteistyössä valtakunnallisen Tuetun oppisopimuksen kehittäminen –hankeen toimijoiden kanssa.
Linkki pdf-julkaisuun