Vankilaopetus

Vankilaopetus Suomessa 2011. Kartoittaa vankilaopetuksen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä muun muassa koulutuksen järjestämisestä eri vankiloissa ja rikosseuraamusalueilla, yhteistyöstä koulutuksen järjestäjien ja vankilan välillä, koulutusmuodoista ja opetussuunnitelmien toteuttamisesta. Tuotettu hankkeessa VOP- vankilaopetuksen selvitys. 2012.
Linkki pdf-julkaisuun

Tekemällä oppii. Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle. Projektin aikana kehitetään alueellinen verkosto, joka osaa ohjata vankia opinnoissa ja työllistymisessä. Kiipulasäätiö. 2010–2013.
Hankkeen esittely (pdf)

Tulossa 2013: vinkkivihko vankityöhön sekä opinnollistamiseen liittyvää materiaalia.