Valmentava koulutus

Valmentavan ja kuntouttavan opetus ja ohjaus -nettisivusto. Sivustolle on kerätty ammatillisissa erityisoppilaitoksissa käytössä olevia tai kehiteltyjä menetelmiä, hyviä käytäntöjä ja materiaaleja valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen järjestämisen tueksi uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tuotettu Valmentavan materiaalihankkeessa.
Linkki sivustolle

 

Mun mahdollisuus – Luovin valmentavassa koulutuksessa. Lea Veivo & Anna-Liisa Lämsä (toim.) Luovin julkaisuja 1. 2010. Kirjassa tarkastellaan valmentavan koulutuksen taustaa, pohditaan teoriaa ja jaetaan ja kokemuksia opiskelijan vanhemman, opettajan sekä opettaja-ohjaaja työparin näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan työmenetelmiä mm. äidinkielenopetuksen, etä- ja monimuoto-opetuksen ja tukipalvelujen näkökulmista. Maksullinen.
Lisätiedot ja tilausohje

 

Arkielämätaitoni. Arkielämäntaitoni-materiaali on väline itsenäisen elämän taitojen oppimiseen, harjoitteluun ja arviointiin opiskelijalle sekä häntä opettaville ja ohjaaville työntekijöille. Tuotettu hankkeessa VAVA II.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Arkielämätaitojen ja itsenäisen asumisen valmennusopas – ARKIS on tarkoitettu oppilaitosten opettajien ja ohjaajien sekä opiskelijan kodin yhteistyön välineeksi. Tuotettu hankkeessa VAVA II.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Henkilökohtainen arkielämätaitojen valmennussuunnitelma – HARKIS. Sisältöalueittain ryhmitelty tavoitteellinen arkielämään valmentautumissuunnitelma valmentava II:n opintoja varten. Tuotettu hankkeessa VAVA II.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä – ELIAS -oppimiskokonaisuus. Oppimiskokonaisuuden esittely. Tuotettu hankkeessa VAVA II.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Minun opiskelukansioni. Opiskelumateriaalia valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelukansio sisältää ideoita, esimerkkejä ja erilaisia arviointilomakkkeita opiskelijalle ja hänen kanssaan työskenteleville henkilöille. Tuotettu hankkeessa VAVA II.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Luovi kalenteri. Luovin oma kalenteri erityisesti valmentavan koulutuksen käyttöön. Korvaa aiemmin käytössä olleen A5 kokoisen valmiin kalenterin. Kalenteri on tarkoitettu erityisesti niille Luovin valmentavan koulutuksen opiskelijoille, joille tavanomainen A5 kokoinen kalenteri ei sovellu. Maksullinen.
Lisätiedot ja tilausohje

 

Erilaisia tehtäviä – erilaisia oppijoita. Sähköinen materiaalipaketti, joka sisältää opetusmateriaalia Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen koulutukseen. Materiaali tukee sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja tunnetaitoja. Tuotettu hankkeessa VAVA I.
Linkki materiaaliin (päivitetään)

 

Astiapesukoneen käyttöohje. Käyttöohjemateriaali suunniteltu eritystä tukea tarvitsevalle opiskelijalle. Tuotettu hankkeessa VAVA II.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Kuvalliset ruoka- ja leivontaohjeet. Tuotettu hankkeessa VAVA II.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Arviointiohje ja lomakkeen käyttö. Materiaali sisältää arviointiohjeen opettajille ja ohjaajille sekä sanallisen, kuvallisen ja värein toteutetun arviointilomakkeen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan itsearviointiin, tuen tarpeen arviointiin ja tavoitteen saavuttamisen arviointiin. Tuotettu hankkeessa VAVA II.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Minun oma kalenterikirjani – MOKKI. Ohjaa opiskelijaa itsearviointiin. Tuotettu hankkeessa VAVA II.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Valmentavaa koulutusta etäopetuksena. VAVA II -hankkeen toteuttajien etäopetuskokemuksia.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Tunnetaitopeli – tunnekasvatukseen tarkoitettu lautapeli. Tunnetaitopelin tavoitteena on opetella tunnistamaan erilaisia tunteita sosiaalisten tarinoiden ja pantomiimiharjoitusten avulla. Tuotettu hankkeessa VAVA II. Materiaalin voi tilata osoitteesta: aducate-julkaisut (a) uef.fi

 

Koulusta työhön – Minun siirtymätilanteiden suunnitelmani. Materiaali on tarkoitettu tueksi, kun suunnitellaan kehitysvammaisen nuoren tulevaisuutta opiskelun nivelvaiheissa. Tuotettu hankkeessa VAVA II.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen – Työhis. Sovellus Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa 2010 opetussuunnitelman osiosta Valmentava II, Työelämävalmiudet. Materiaali on tuotettu hankkeessa VAVA II.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Osaamispassi. Siirtymävaiheisiin ja nivelvaiheisiin soveltuva materiaali. Tuotettu hankkeessa VAVA II.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Vaikeavammaiset työn tekijöinä. DVD käsittelee vaikeavammaisten työskentelemiseen ja sen ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä. Tuotettu hankkeessa VAVA I.
Linkki materiaaliin (päivitetään)

 

Erilaisia töitä – erilaisia osaajia – Sähköinen työnantajaopas. Oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa kehitysvammaisista työntekijöistä, tuetusta työllistymisestä sekä lainsäädäntöön ja palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä. Tuotettu hankkeessa VAVA I.
Linkki materiaaliin (päivitetään)

 

VAVA – nuoren polku Pohjois-Savossa. Sähköisessä muodossa materiaalia vaikeavammaisen nuoren toisen asteen koulutukseen liittyen. Tuotettu hankkeessa VAVA I.
Linkki materiaaliin (päivitetään)