Työssäoppiminen ja näytöt, työllistymisen tuki ja työelämäyhteistyö

Osiossa on materiaaleja ja malleja niin opiskelijoille, opettajille kuin työpaikkaohjaajille. Teemat liittyvät opiskelijoiden työssäoppimisen tukeen, työpaikkaohjaajakoulutuksen, työllistymisen tukemiseen ja uraohjaukseen, työvaltaisen opiskelun toteuttamiseen, työpajoilla tapahtuvaan oppimiseen ja opettajien työelämäjaksoilla tapahtuvaan työelämäyhteistyöhön. Huom. valmentavan koulutuksen työhönvalmentautumisen materiaalit löytyy kohdasta Valmentava koulutus.

 

TOPPER – innostu ohjauksessa ja onnistu työssä! Opettajan, pedagogisen ohjaajan, työvalmentajan ja työpaikkaohjaajan opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen. Opaskirjaan on koottu olennaisia kysymyksiä opiskelijan opiskelu- ja työelämätaidoista, oppimisen esteistä sekä mahdollisista ongelmatilanteista työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Materiaali on tuotettu Topper-hankkeessa ja se sisältä linkit lomakkeisiin:

 • lähihoitajatutkinnon opinnollistamistaulukot
 • opiskelijan oman ohjauksen suunnitelma
 • opiskelijan itsearviointi
 • ohjauksellisen tuen suunnitelma
 • työanalyysi

Linkki materiaaliin

 

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa. Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Materiaali tuotettu hankkeessa Mahis työhön.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Ohjaa ja opasta -kortit työpaikoilla tapahtuvan opiskelijan ohjaamisen tueksi. Korteissa on käytännön vinkkejä työhön perehdyttäjälle ja työpaikkaohjaajalle. Kortit on tuotettu OPH:n rahoittamassa Työssäoppimisen ja näyttöjen laatuhankkeessa.
Linkki materiaaliin

 

Työssäoppimisen prosessikuvaukset. Tuotettu hankkeessa Laakeri- työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa.
Linkki materiaaliin

 

Työssäoppimisen sopimus Varsinais-Suomessa. Tuotettu hankkeessa Laakeri- työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa.
Linkki materiaaliin

 

Työvaltaisen opiskelun ohjaus- ja organisaatioprosessi. Tuotettu hankkeessa Työvalta 2006–2007.
Linkki materiaaliin

 

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt. Opas työpaikkaohjaajalle. Tuotettu hankkeessa Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen. Huomaathan, että materiaali tuotettu ennen uusien tutkinnon perusteiden voimaan tuloa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä. Tuotettu hankkeessa Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen. Huomaathan, että materiaali tuotettu ennen uusien tutkinnon perusteiden voimaan tuloa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

OPPIMISTA – tavalla tai toisella! Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajoilla. Oppaan tavoitteena on selventää opettajille ja ohjaajille, mitä opintojen suorittaminen työpajalla tarkoittaa käytännössä. Tuotettu hankkeessa MAST-hankkeessa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Polkuja työelämään. Julkaisu esittelee kokemuksia ammatillisen erityisoppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittämisestä. Tuotettu hankkeessa Erityinen.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Sain töitä! Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä. Julkaisussa kerrotaan moni ammatillisen uraohjauksen mallista ja sen toteuttamisen käytänteistä opiskelijoiden urasuunnittelussa sekä erityisoppilaitoksessa että yleisessä ammattiopistossa. Materiaali on tuotettu Mahis työhön -hankkeessa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Työllistymisen tuet ja palvelut- tietolehtiset opiskelijalle, työnantajalle ja opettajalle:

 • Työllistymisen tuet ja palvelut opiskelijalle. Tietolehtinen opiskelijalle. Materiaali on tuotettu Mahis työhön -hankkeessa.
  Linkki pdf-julkaisuun
 • Työllistämisen tuet ja palvelut työnantajalle. Materiaali on tuotettu Mahis työhön -hankkeessa.
  Linkki pdf-julkaisuun
 • Tukea opiskelijan työllistymiseen. Tietolehtinen opettajalle. Materiaali tuotettu Mahis työhön -hankkeessa.
  Linkki pdf-julkaisuun

 

Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Tuotettu hankkeessa MAST- maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Tukea työnhakuun -työkirja. Työkirja on tehty työnhaun tueksi opiskelijoille ja opetusmateriaaliksi opettajille. Materiaali on tuotettu Mahis työhön -hankkeessa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Työelämän pelikäsi. Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville. Tuotettu hankkeissa MAST ja VaSiTe.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen ja jatkosuunnitelmien tukeminen -nettisivustolla esitellään opintojen jälkeisen jatkosuunnitelman tukemiseen liittyviä palveluja ja tukitoimenpiteitä. Materiaali on tuotettu Mahis työhön – hankkeessa.
Linkki sivustolle

 

Työllistymiseen tähtäävä koulutus- ja tukipalvelumalli, jossa ei suoriteta koko ammatillista perustutkintoa. Mallissa kehitetään työhönvalmennusta työvoimapoliittisissa koulutuksissa. Julkaisu Työ(hön)valmennus pintaa syvemmältä on toteutettu Koutsi Häme -hankkeessa. Julkaisun voi tilata osoitteessa www.vates.fi/Kirjat

 

Työhönvalmennus ammatillisen kuntoutusarvioinnin ja -ohjauksen välineenä. Leena Toivonen, Ulla Kauranen ja Juha-Matti Jokinen, 2007. Kuntoutustutkimusta ja ammatillista valmennusta sekä koulutusta. kehitettiin Koutsi-projektissa siten, että ne yhdessä mahdollistaisivat vaikeasti työllistettävien pääsyn työmarkkinoille.
Linkki pdf-julkaisuun
Taustatiedoksi Koutsi-toiminnan arviointijulkaisu (pdf)

 

Työpaikkaohjaajakoulutuksen erilaiset toteutusmallit. Tuotettu hankkeessa Laakeri – työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa.
Linkki materiaaliin

 

Työpaikkaohjaajalle-koulutusmateriaali. Tuotettu hankkeessa Laakeri – työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Täydennyskoulutus työpaikkaohjaajille. Tuotettu hankkeessa Laakeri – työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa.
Linkki materiaaliin

 

Työpaikkaohjaajakoulutus. Taulukkoon kerätty Erityinen-projektin työpaikkaohjaajakoulutuksen osa-alueet ja niiden sisällöt. Tuotettu hankkeessa Erityinen.
Linkki materiaaliin

 

Opettajan työelämäjaksojen mallit. Tuotettu hankkeessa Laakeri – työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa.
Linkki materiaaliin

 

Tarinoita työelämäosaajilta. Opetushenkilöstön työelämäjaksot ja työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen ja järjestäminen. Tarinajulkaisussa välitetään kokemuksia työelämäjaksoista, kaikista niistä hauskoista, hankalista ja opettavaisista hetkistä. Toim. Anne Heikkinen, Eeva-Kaarina Leskinen ja Leena Piha. Kiipula 2007. Materiaali on tuotettu osana Opteri-hanketta.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Arto. O. Vehkomäki (toim.), Koutsi-projekti.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Erityistä tukea tarvitsevien työllistämisen toimintamalli:
Työanalyysin, Työtä tekijälle – vaikutukset näkyviksi -yritysvaikutusten arvioinnin ja Valmiina vastaanottamaan – valmennusta työyhteisöille -valmennuksen avulla voidaan räätälöidä täsmällisesti työllistämisen ja työssä suoriutumisen tueksi tarvittavat tukitoimet sekä rahoitusmuodot.

 • Työanalyysin avulla voi etsiä ja kuvata työpaikoilta erityistä tukea tarvitseville henkilöille soveltuvia työtehtäviä. Tehtävät voivat olla esim. avustavia, rutiininomaisia työtehtäviä tai vaikkapa yrityksen ydintoimintaa tukevia tehtäviä, joiden tekemisen voi vastuuttaa myös muulle kuin ammattihenkilöstölle. Yritys voi hyödyntää työanalyysin avulla työstä saatua tietoa myös esimerkiksi töiden suunnitteluun tai työntekijöiden perehdyttämiseen. Työanalyysi-malli on tuotettu Toive -hankeperheessä.
  Linkki Word-lomakkeeseen
 • Työtä tekijälle – vaikutukset näkyviksi on työkalu, jonka avulla yritykset voivat ennakoida ja arvioida osatyökykyisen henkilön työllistämisestä syntyviä kustannuksia ja tuottoja sekä vaikutuksia yrityksen julkisuuskuvaan, henkilöstöön ja asiakkaisiin. Malli on tuotettu Toive -hankeperheessä.
  Linkki pdf-julkaisuun
 • Valmiina vastaanottamaan – valmennusta työyhteisöille tarjoaa työnantajalle ja koko työyhteisölle tietoa ja käytännön ohjeita työllistämiseen sekä osatyökykyisen työntekijän perehdyttämiseen ja ohjaamiseen. Valmennus koos- tuu kolmesta painotusalueesta: työpaikan hakuvaihe, työn aloittaminen ja päättäminen sekä perehdytys ja työyhteisöön integroituminen. Nämä sisältävät yhteensä kahdeksan eri teemaa. Teemoja voidaan valita jokaiseen työyhteisöön sopivista itsenäisistä osista. Valmennus on tarkoitettu organisaatioille, jotka jo työllistävät osatyökykyisen henkilön, harkitsevat työllistämistä tai tukevat työllistymään. Malli on tuotettu Toive -hankeperheessä.
  Linkki pdf-julkaisuun 
 • Videoklippejä osatyökykyisen työllistämisestä osatyökykyisen ja työnantajan näkökulmasta kuvattuna:
  Teot Tutuiksi- video työyhteisövalmennuksen näkökulmasta 2015:
  Linkki videoon
  Toiveista Tekoihin -videoissa Elina, Ilkka ja Kasper kertovat oman tarinansa työllistymisestä ja Hannu työllistämisestä:
  Linkki videoon
  Toiveesta totta -videoista voit katsoa, millaisia tarinoita työstä työnantajana Erjalla ja työntekijöinä Inkalla, Maunolla ja Sinikalla on kerrottavanaan:
  Linkki videoon

Polut työelämään. Julkaisussa esitetään käytännön erimerkein yhteistyön, kehittämiskumppanuuksie ja verkostoyhteistyön toimintatapoja ja tuloksia. Julkaisu on tuotettu osana YTY-hanketta.
Linkki pdf-julkaisuun