Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Opetussuunnitelma

Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat paljon apua ja ohjausta. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa taitoja työhön ja itsenäiseen elämään. Koulutus kestää 1-3 vuotta. Koulutuksesta ei voi valmistua ammattiin.

Opetussuunnitelma määrittelee, mitä koulutukseen sisältyy.

Toimintakyvyn vahvistaminen

Liikunta, liikkuminen ja motoriset taidot

Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot

 

Arjen taidot

 

Vapaa-ajan toiminta

 

Yhteiskuntatietous ja kansalaistaidot

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen

Oppimaan oppiminen

 

Viestintä, vuorovaikutus ja kommunikaatio

Tietotekniikka ja tiedonhankintataidot

Matematiikan taidot

 

Työelämään valmentautuminen

Työelämään valmentautuminen

Valinnaiset koulutuksen osat

Valinnaiset koulutuksen osat