TELMA-koulutuksen sisältö

Koulutuksen osia ovat pakolliset ja valinnaiset opinnot. Opiskelija voi opiskella koulutuksen osia yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Koulutuksen laajuus merkitään osaamispisteinä. Osaamispisteitä opiskelija saa opintojen aikana yhteensä 40-60 pistettä.

Koulutuksen osat

Pakolliset koulutuksen osat Yhteensä: 40-60 osaamispistettä
   Toimintakyvyn vahvistaminen 15-25 osaamispistettä
   Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 10-15 osaamispistettä
   Työelämään valmentautuminen 15-20 osaamispistettä
Valinnaiset koulutuksen osat 0-20 osaamispistettä

Koulutuksen tavoitteet

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan ohjauksen ja erityisen tuen tarpeet. Tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista ja kuntoutumista.

 

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).

Opiskelija osallistuu aktiivisesti oman opiskelunsa suunnitteluun. Suunnitelmassa määritellään opiskelijan opintojen tavoitteet, sisällöt ja opintojen kesto. Tavoitteena on opiskelun eteneminen opiskelijan yksilöllisten valintojen ja vahvuuksien mukaan.

Osaamisen arviointi

Opettaja ja opiskelija arvioivat yhdessä opintojen etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijan osaamista verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Mikäli opiskelijalla on aikaisempaa osaamista ne voidaan huomioida osana opintoja.