Opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisissa oppilaitoksissa. Opas opettajille ja opiskelijahuollon työntekijöille. Tuotettu hankkeessa Mielenterveyskuntoutuja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijana.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Mun on paha olla – Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. Anna-Liisa Lämsä (toim.) PS-kustannus: Jyväskylä 2009. Luovin julkaisut. Maksullinen. Julkaisu on tilattavissa kustantajan verkkokaupasta.

 

Mieli maasta – masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen. Anna-Liisa Lämsä (toim.) PS-Kustannus: Jyväskylä 2011. Luovi julkaisut. Maksullinen. Julkaisu on tilattavissa kustantajan verkkokaupasta.

 

Miltä musta tuntuu – Masennus ja siitä toipuminen. Anna-Liisa Lämsä (toim.) PS-Kustannus: Jyväskylä 2012. Luovi julkaisut. Maksullinen. Julkaisu on tilattavissa kustantajan verkkokaupasta.

 

Hyvinvoiva oppilaitos -materiaali (sisältää Fiilis-kortit). Tuotettu hankkeessa Mielen hyvinvointi. Hyvinvoiva oppilaitos -koulutuksiin osallistujat saavat materiaalin itselleen. Lisätietoa: Ulla.ruuskanen(at)keskuspuisto.fi

 

Hyvinvoiva oppilaitos -koulutusmalli. Koulutusten avulla tuetaan materiaalin käyttöönottamista kansallisesti. Hyvinvoiva oppilaitos -koulutusten ja Workshopien avulla lisätään toisen asteen koulutuksen opetushenkilöstön ammatillista osaamista mielenterveys voimavarana –näkökulmasta, tunnetaidoista sekä kriiseistä ja selviytymistaidoista. Tämän jälkeen mielen hyvinvoinnin edistämisen osaamista voidaan viedä osaksi opetusta, ohjausta ja oppilaitosten suunnitelmia. Tuotettu hankkeessa Mielen hyvinvointi. (Hyvinvoiva oppilaitos -koulutuksiin osallistujat saavat materiaalin itselleen. Lisätietoa: Ulla.ruuskanen(at)keskuspuisto.fi

 

Valmennusohjelman yksilö- ja ryhmäharjoituksia. Valmennusohjelman harjoitukset on laadittu voimaantumisen eri osa-alueille ja ne voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäharjoituksina. Harjoitukset ovat toimintakykyä ja itsetuntemusta tukevia. Tuotettu Mun reitti- hankkeessa.
Lisätietoja

 

Voimaantumisen itsearviointi. MunReitti-hankkeessa on otettu käyttöön Hollannissa kehitetty voimaantumisen itsearviointityökalu ja ohjeet, joiden avulla opiskelija voi arvioida omaa voimaantumisen tasoaan.
Lisätietoja

 

Mun Reitti- reittiopas. Reittioppaassa esitellään vaihe vaiheelta hankkeessa kehitetty opiskelijoiden toiminta- ja työkykyä vahvistava valmennusohjelma. Tuotettu Mun reitti -hankkeessa.
Lisätietoja

 

Mun tarina – Tarinoita selviytymisestä. Anna-Liisa Lämsä & Nina Vuontisjärvi (toim.) Luovin julkaisuja 2. Luovi. Maksullinen.
Lisätietoja ja tilausohje

 

Active inclusion of young people with disabilities or health problems. National report. Finland. Eurofound. Lämsä, Anna-Liisa. 2012.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä – Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. Väitöskirja. Acta Universitatis Ouluensis E 102. Oulun yliopisto: Oulu. Lämsä, Anna-Liisa. 2009.
Linkki pdf-julkaisuun