Muut ammatillisen erityisopetuksen materiaalit ja julkaisut

Mittarit opiskelijoiden elämänlaadusta ja sijoittumisesta – käsikirja mittareiden käyttöön. 1.0/6.11.2013. Julkaisu on tuotettu YTY-hankkeessa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Erityistä somea? – Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa. Ammatillinen erityisopetus, 2/2013. Tuotettu YTY-hankkeessa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta. Selvityksessä kuvataan ammatillisen erityisopetuksen nykytilaa sekä kaikille opiskelijoille tarjottua ohjausta ja tukea yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 7:2012. Tuotettu hankkeessa Ammatillinen erityisopetus – selvitys, kehitys ja levitys.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Opetussuunnitelmat ja erityisopetus ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011. Otokseen perustuva yleisten ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmien seuranta-analyysi. 2012. Tuotettu hankkeessa Ammatillinen erityisopetus- selvitys, kehitys ja levitys. Linkki pdf-julkaisuun

 

Erityisopetuksen käsikirja. Turun ammatti-instituutin erityisopetuksen käsikirjassa kuvataan kokonaisuudessaan HOJKS-prosessi, siihen liittyvät toimenpiteet sekä määritellään vastuuhenkilöt. Tuotettu MAST-hankkeessa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Ammatillisen opettajan käsikirja. Hämeen ammattikorkeakoulu. Helander Jaakko (toim.) 2009.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Erilaiset oppijat – monta tapaa oppia. Raportissa kuvataan Opi oppimaan -hankkeessa saatuja kokemuksia Opi oppimaan -opintojaksoista, oppimistyylikartoitusten hyödyntämisestä ja opiskelijoiden ohjauksesta oman oppimisensa asiantuntijoiksi. Julkaisussa on myös vinkkilistoja oppimisen vahvuuksien huomioimiseen opetuksessa ja ohjauksessa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Onnistunut opetus -menetelmien kartoitus. Opetusmenetelmien kuvaus. Tuotettu hankkeessa Ammatillinen erityisopetus – selvitys, kehitys ja levitys.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Ryhmäyttämisopas. Oppaassa vinkkejä opettajalle ryhmäytymisen tueksi. Tuotettu hankkeessa MAST – maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Vertaisarvioinnin opas. Vertaisarviointia ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkostossa. Invalidiliiton julkaisuja O.55., 2013.
Linkki pdf-julkaisuun.

 

LogiStara. LogiStara on selkeäkielinen lautapeli logistiikan perustutkintokoulutukseen. Pelin keskeisenä sisältönä ovat selkeäkieliset kysymyskortit, joiden aihealueet ovat logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman mukaisia. Pelilautana Logistara-pelissä toimii Suomen kartta. Linkki pelin esittelyyn ja tilausohjeAmmattiviittomistoon on koottu yli 350 viittomaa catering-, kone- ja metalli- sekä työhönohjausalalta. Sanakirja on kaikkien käytettävissä: sitä voivat hyödyntää erityisesti opiskelijat, opettajat, ohjaajat ja tulkit.
Linkki materiaaliin

 

Virikeaineisto mukautettua arviointia varten. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokin osaamisala.
Linkki materiaaliin