Henkilövaihdoksia Bovalliuksen ja Luovin johdossa

Bovallius-ammattiopiston rehtorina on aloittanut 1.7.2016 YTT Arja Kilpeläinen. Arja siirtyy koko ammattiopiston rehtoriksi Itä-Suomen toimialueen koulutusjohtajan tehtävästä. Hänen tilalleen koulutusjohtajaksi nimettiin opetuspäällikkö Jaana Myyryläinen. Keski-Suomessa opetuspäällikkönä toiminut Hannele Rissanen puolestaan siirtyi Lounais-Suomen koulutusjohtajaksi. Aiemmin tehtävä oli yhdistetty koko ammattiopiston rehtorin tehtävään, jota hoiti Pasi Kankare.

Ammattiopisto Luovin uudeksi johtajaksi on nimitetty 1.9.2016 alkaen Hannu Koivula, joka toimii tällä hetkellä Luovin koulutustoiminnan johtajana. Luovin nykyinen johtaja Tarja Mänty siirtyy eläkkeelle. Luovin koulutusjohtajana on aloittanut 1.8. alkaen Riitta Kaivola, joka on aikaisemmin toiminut Luovissa Rovaniemen ja Kemin toimipisteistä vastaavana koulutuspäällikkönä. Koulutuspäälliköksi on valittu Minna Keisu, joka on siirtynyt Luoviin Ammattiopisto Lappiasta.