Yksilöllisen opintopolun suunnitteleminen

Nivelvaiheen suunnittelu

 • nivelvaiheiden siirtymäsuunnittelu ja tukipalvelut
 • urasuunnittelu, ammatinvalinta, osaamiskartoitus
 • soveltuvuuden ja tukitoimien arviointi
 • koulutuskokeilut ja tutustumisjaksot

 

Opiskelijan tuen tarpeen ja vahvuuksien tunnistaminen

 • oppimistyylit
 • opiskelijan haastattelu ja itsearviointi
 • työ- ja toimintakyvyn arviointi
 • oppimisvaikeuksien tunnistaminen

 

Ohjauksen ja tukitoimien suunnittelu

 • HOJKSiin liittyvä lainsäädäntö ja määräykset
 • HOJKS arjen työkaluna
 • yhteistyö ja moniammatillisuus HOJKS-prosessissa
 • HOPS yksilöllisen opintopolun toteuttamisessa
 • henkilökohtaistamiseen liittyvä suunnitelma aikuiskoulutuksessa