Menetelmiä erityistä tukea tarvitsevien opetukseen ja ohjaukseen

 • voimaannuttava ja ratkaisusuuntautunut ohjaus
 • toimivan ryhmän luominen, ryhmäyttäminen
 • koulukiusaamisen ehkäiseminen ja osallisuuden vahvistaminen
 • tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus
 • haastavan käyttäytymisen tilanteiden hallinta
 • käyttäytymisanalyysi
 • opiskelijan hyvinvointia tukeva keskustelumenetelmä (dialogi, kuuleminen ja välittäminen)
 • opiskelijaa motivoiva haastattelu
 • dialogisuus ja ohjaava opetus
 • opettaja-ohjaaja-työparityöskentely
 • yhteistoiminnallinen oppiminen erityisopetuksessa
 • mukautetut tavoitteet ja opetus
 • strukturoitu opetus ja ohjaus
 • selkeän materiaalin tekeminen, selkomateriaali
 • kuvien käyttö opetuksessa ja arvioinnissa
 • puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot (AAC), kuvakommunikaatio
 • taideterapeuttiset menetelmät
 • voimaannuttava valokuva opetuksen tukena
 • toiminnalliset menetelmät
 • työvaltainen opetus
 • opinnollistaminen
 • tieto- ja viestintätekniikka (TVT) erityisopetuksessa