Erityisen tuen tarpeet ja oppimisen tukeminen

Liikkumiseen, aistien toimintaan ja kommunikaation liittyvät haasteet

 • autismin kirjo ja neuropsykiatriset erityisvaikeudet
 • kehitysvammaisuus
 • näkövammaisuus
 • kuulovammaisuus
 • liikuntavammaisuus

 

Tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteet

 • psyykkisen tuen tarpeet
 • syrjäytymisestä osallisuuteen
 • vankilaopetus

 

Oppimisvaikeudet

 • lukivaikeudet
 • vieraiden kielten oppimisvaikeudet
 • matematiikan erityisvaikeudet
 • tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeudet
 • hahmottamisen vaikeudet
 • motoriikan ja koordinaation vaikeudet
 • muistin ongelmat
 • laaja-alaiset oppimisvaikeudet