Erityinen tuki aikuiskoulutuksessa

 • lainsäädäntö ja määräykset
 • erityistä tukea tarvitsevan aikuisen ohjaaminen ja kohtaaminen
 • henkilökohtaistaminen ja henkilökohtaistamisen asiakirjat
 • aikuisten erityisohjaus
 • erityisen tuen tarpeen huomioiminen henkilökohtaistamisen asiakirjoissa

 

Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen

 • erityisen tuen tunnistaminen ja suunnittelu

 

Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen

 • tutkintotilaisuuksien järjestelyt
 • osaamisen osoittaminen

 

Tarvittavan ammattitaidon henkilökohtaistaminen

 • opiskelijan ohjaus
 • koulutuksen toteutuksen henkilökohtaistaminen
 • moniammatillinen verkostoyhteistyö