Ammatillisen erityisopetuksen järjestäminen

Ammatillisenerityisopetuksen tavoitteet, lainsäädäntö ja määräykset

 

Ammatillisenerityisopetuksen perusteet

 • Lainsäädäntö ja määräykset
 • Tavoitteet
 • HOJKS-prosessi

 

Esteettömyys ja koulutuksen saavutettavuus

 • opiskelijavalinnan esteettömyys
 • oppilaitoksen tilojen, välineiden, tietotekniikan, ilmapiirin ja opetuksen esteettömyys
 • esteettömyys erityistä tukea tarvitsevien näkökulmasta

 

Ammatillisen erityisopetuksen järjestäminen ja koordinointi oppilaitoksessa

 • ammatillisen erityisopetuksen organisointi ja erilaiset toimintamallit
 • valmentavat ja valmistavat koulutukset sekä muut nivelvaiheen koulutukset
 • tuettu oppisopimuskoulutus
 • ammatillisen erityisopetuksen johtaminen ja koordinointi
 • erityisopetuksen vastuuhenkilöiden työnkuvat ja tehtävät sekä työn tukeminen
 • moniammatillisen yhteistyön käytännöt

 

Ammatillisen erityisopetuksen laatu

 • ammatillisen erityisopetuksen laadun kehittäminen ja seuranta
 • itsearviointi ja itsearvioinnin työvälineet
 • vertaisarviointi ammatillisen erityisopetuksen laadunarvioinnissa
 • ammatilliseen erityisopetukseen soveltuvat mittarit