Teemat

 Asiantuntijapalveluiden tavoitteet ja sisältö sekä toteutustapa suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Palvelut voidaan toteuttaa koulutuksena, konsultaationa, opiskelijan tukipalveluna tai kehittämisprosessina.

 

Palveluiden laajuus vaihtelee lyhtyistä tilaisuuksista laajempiin kokonaisuuksiin tilaajan tarpeiden mukaan. Asiantuntijapalvelut ovat käytännönläheisiä ja arjen työtä tukevia.

 

Koulutusten ja konsultaatioiden aiheita ovat esimerkiksi:

 • Ammatillisen erityisopetuksen järjestäminen
 • Yksilöllisen opintopolun suunnitteleminen
 • Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen
 • Erityisen tuen tarpeet ja oppimisen tukeminen
 • Menetelmiä erityistä tukea tarvitsevien opetukseen ja ohjaukseen
 • Opiskelijan arviointi ammatillisessa erityisopetuksessa
 • Työssäoppimisen tukeminen
 • Työllistymisen tukeminen
 • Erityinen tuki aikuiskoulutuksessa
 • Opiskelijahuolto opintojen tukena
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen