Täydennyskoulutusta opettajille

Ammatilliset erityisoppilaitokset järjestävät täydennyskoulutuksia opettajille, jotka työskentelevät erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa ja haluavat syventää osaamistaan ja tietotaitoaan.

Täydennyskoulutusten sarja muodostuu neljästä osiosta, joista kukin sisältää 1-2 koulutusta. Koulutuksissa käsitellään mm. vuorovaikutustaitoja, oppilas- ja opiskelijahuoltolakia, voimavara- ja ratkaisukeskeisiä ohjausmenetelmiä sekä arjenhallintaa ja haastavan käyttäytymisen kohtaamista. Koulutuksissa perehdytään myös oppimisen taitoihin sekä oppilaitosten hyvinvointiin.

Löydät tältä sivulta ennakkotietoa järjestettävistä koulutuksista. Seuraathan sivujamme aktiivisesti. Päivitämme koulutusten sisältötietoja säännöllisesti.

 

OSIO 1: Opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen

Koulutuksen nimi: Tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen, 2 pv
Toteuttajat: Validia Ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto ja Ammattiopisto Luovi
Toteutusaika: Validia syksy 2015, Luovi syksy 2014, Keskuspuisto kevät 2015
Sisältö: Vuorovaikutus, voimavara- ja ratkaisusuuntautunut työtapa, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Lisää tietoa koulutuksesta: Tulossa

 

Koulutuksen nimi: Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut ajattelu- ja toimintatapa opetus- ja ohjaustyössä (VoiRa), 3 pv
Toteuttajat: Kiipulan ammattiopisto
Toteutusaika: kevät 2015
Sisältö: Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut työtapa
Lisää tietoa koulutuksesta: Tulossa

 

OSIO 2: Arkeen hallintaa

Koulutuksen nimi: Arkeen hallintaa – neuropsykiatrisen valmennuksen keinoin, 4 pv
Toteuttajat: Validia Ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto
Toteutusaika: kevät 2015
Sisältö: opiskelijan tuen tarpeet arjessa ja elämänhallinnassa
Lisää tietoa koulutuksesta: Katso koulutusesite

 

Koulutuksen nimi: “Olen varautunut jokaiseen päivään. Huomiseenkin.” Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen, 2 pv
Toteuttajat: Keskuspuiston ammattiopisto
Toteutusaika: syksy 2015
Sisältö: Käyttäytymisen säätely, toimintatavat uhkaavissa tilanteissa
Lisää tietoa koulutuksesta: Tulossa

 

OSIO 3: Oppimisen taidot yksilönä ja ryhmässä

Koulutuksen nimi: Oppimisen taitojen vahvistaminen, 3,5 pv
Toteuttajat: Validia Ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto ja Ammattiopisto Luovi
Toteutusaika: kevät 2015
Sisältö: Oppimisen taidot ja oppimaan oppiminen
Lisää tietoa koulutuksesta: Tulossa

 

Koulutuksen nimi: “Jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan” – Ryhmäyttäminen pedagogisena työkaluna, 2 pv
Toteuttajat: Keskuspuiston ammattiopisto
Toteutusaika: syksy 2014
Sisältö: Vuorovaikutuksen haasteet ja mahdollisuudet
Lisää tietoa koulutuksesta: Keskuspuiston ammattiopiston asiantuntijapalvelut

 

OSIO 4: Hyvällä mielellä – yhteistyötä ja toimintamalleja

Koulutuksen nimi:  Hyvinvoiva oppimisympäristö, 4pv
Toteuttajat: Ammattiopisto Luovi, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Validia Ammattiopisto
Toteutusaika: Keskuspuisto ja Validia syksy 2014, Luovi kevät 2015, Kiipula ja Validia syksy 2015
Sisältö: Mielen hyvinvointi ja hyvinvoiva oppimisympäristö
Lisää tietoa koulutuksesta: Tulossa

 


Täydennyskoulutukset ovat osa Opetushallituksen rahoittamaa Erityisen hyvän opetuksen aika -hanketta.