Opiskelun tukipalvelut

Ammatillisten erityisoppilaitosten tarjoamat opiskelun tukipalvelut tukevat opiskelijoiden oppimista, koulunkäyntiä ja asumista. Palveluihin kuuluvat muun muassa opiskelijahuollon palvelut, tuetut asumispalvelut, koulunkäyntiavustaminen ja vapaa-ajan ohjaus.

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan oppimisen, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskelijahuollon tavoitteena on varmistaa, että opiskelija saa tarvitsemansa tuen opiskeluun, terveydenhuoltoon, asumiseen ja vapaa-aikaan.

Asumispalvelut

Useimmat ammatillliset oppilaitokset tarjoavat opiskelijoille asumispalveluita. Asuntolassa asuminen voi olla myös osa opintoja, jolloin asumistaitojen harjoittelu tukee ja kehittää opiskelijan valmiuksia itsenäiseen elämään.

Useimmissa oppilaitoksissa asuminen on ohjattua ja tuettua. Se tarkoittaa, että opiskelija-asuntolassa työskentelee ohjaajia opiskelijoiden tukena.