Koulutuskokeilut

Useat ammatilliset erityisoppilaitokset järjestävät koulutuskokeiluja, joiden tarkoituksena on selvittää kokeilijan soveltuvuutta, kiinnostusta ja valmiuksia valitsemallaan koulutusalalla. Samalla arvioidaan, millaista tukea kokeilija opinnoissaan tar vitsee.

 

Koulutuskokeilun aikana kokeilija tutustuu oppilaitoksen koulutustarjontaan henkilökohtaisesti laaditun suunnitelman mukaan. Kokeiluun sisältyy opiskeluun osallistumisen lisäksi alakohtaisia tehtäviä, yksilöllisiä ohjauskeskusteluja sekä opiskeluvalmiuksien ja tuen tarpeen kartoituksia.

 

Koulutuskokeilu on tarkoitettu opinnoissaan erityistä tukea ja erityisjärjestelyjä tarvitseville henkilöille, jotka ovat hakeutumassa valmentavaan koulutukseen tai ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutukseen. Kokeilu auttaa auttaa löytämään sopivan koulutusvaihtoehdon oman kiinnostuksen ja opiskeluvalmiuksien mukaan. Kokeilujaksosta annetaan kirjallinen palaute.

 

Koulutuskokeilujen lisäksi osa oppilaitoksista järjestään lyhyempiä tutustumisjaksoja. Tutustumisjaksojen kestosta ja ajankohdasta sovitaan yleensä yksilöllisesti.

 

Koulutuskokeilun kustannukset vaihtelevat oppilaitoksittain ja riippuvat muun muassa siitä, sisältyykö kokeiluun yöpyminen oppilaitoksen asuntolassa. Maksusitoumuksen koulutuskokeiluun voi saada Kelasta, työ- ja elinkeinotoimistosta (ammatinvalinnanohjaus) tai vakuutuslaitoksista.