YTY-hankkeen tuloksia

YTY-hankkeiden raportit

 

YTYn ensimmäisen hankekauden loppuraportin tiivistelmä (19.4.2013)
YTY2-hankkeen loppuraportti (5.9.2014)
YTY-3 hankkeen väliraportti (4.11.2014)
YTY-3 hankkeen loppuraportti (30.6.2015)
YTY-4 hankkeen väliraportti (31.7.2015)
YTY-4 hankkeen loppuraportti (30.6.2016)

YTY-hankkeessa tuotetut julkaisut:

Yksilöllisiä polkuja tukemassa – YTY-hankkeen helmiä.
Ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) julkaisu. 2016.

 

Tiimioppien tiimiyrittäjänä. Oppi­misen iloa ja rohkeutta – osaamista oikeasti yrittämällä! Kiipulan ja Salpauksen yhteisjulkaisu 6/2016. Tuotettu osana YTY-hanketta.

 

Opas mukauttamiseen – mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi.
Ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) julkaisu. 2016.

 

Polut työelämään. Ammatillinen erityisopetus 6/2015. Tuotettu osana YTY-hanketta.

 

Tuettu oppisopimus. Oppisopimusopiskelijan opintopolun tukeminen verkostoyhteistyönä. Ammatillinen erityisopetus 8/2014. Tuotettu osana YTY-hanketta.

 

Mittarit opiskelijoiden elämänlaadusta ja sijoittumisesta – käsikirja mittareiden käyttöön. 1.0/6.11.2013.

 

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista. Ammatillinen erityisopetus, 3/2013.

 

Erityistä somea? – Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa. Ammatillinen erityisopetus, 2/2013.

 

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla. Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla. Kiipulan ammattiopisto 1/2013.

 

Selvitys erityisestä tuesta ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Ammatillinen erityisopetus, 1/2013.

 

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi – virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön. Tuotettu osana YTY-hanketta.

 

YTY-hankkeessa ja aiemman kehittämisyhteistyön tuloksena syntyneet Materiaalit ja julkaisut on koottu ja ryhmitelty aihealueittain.

 

Erityisopetuksen asiantuntijapalvelut on koottu Erityisopetuksen asiantuntijapalvelut -osioon.

 

Esimerkkejä hankkeessa toteutetuista asiantuntijapalveluista ja kehittämisyhteistyöstä:

 

 

Kehittämisseminaarin ohjelma ja esitykset:

YTY-sirkus kuvaYTY-sirkus 2016
YTY-sirkus on YTY-hankkeiden päätöstilaisuus hankkeen toimijoille ja keskeisille sidosryhmille. YTY-sirkuksessa esitellään tuloksia ja hankkeiden helmiä.

 

YTY-sirkuksen ohjelma ja esitykset:
Aika:   28.4.2016
Ks. YTY-sirkuksen ohjelma

 

Posteriesitykset hankkeiden helmistä löytyvät linkeistä

 

Ammatillisen erityisopetuksen kehittämisseminaari 2012
YTY-hanke järjesti ammatillisen erityisopetuksen kehittämisseminaarin Valkoisessa Salissa Helsingissä 15.11.2012. Ks. seminaarin ohjelma. Toiminnallisen osuuden postereita löytyy yllä olevista esimerkeistä. Jaetut seminaariesitykset löytyvät alta.

 

Puheenjohtajan tervehdys, rehtori Markku Aunola

 

Asiantuntijapalveluiden rooli ammatillisen erityisopetuksen kentässä
Opetusneuvos Anne Mårtensson, Opetushallitus

 

Ammatillisen erityisopetuksen kehittämiskumppanuuksia rakentamassa
Asiantuntijapalvelutyöryhmän puheenvuorot

 

Kokemuksia ja näkemyksiä yhteistyöorganisaatioista
Rehtori Heini Kujala, Koulutuskeskus Tavastia

 

Ammatillinen erityisopetuksen kehittämisen näkökulmia – kohti osallistamisen tukemista
Professori Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto