YTY-hanke

YTY – Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä -hankkeissa on kehitetty ja toteutettu ammatillisten erityisopetuksen asiantuntijapalveluita vuodesta 2011 lähtien. Asiantuntijapalveluiden toteutusmuotoja ovat mm. erilaiset koulutukset ja konsultaatiot, ja niiden tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opinto- ja jatkopolkujen toteutumista yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa.

 

YTY4-hankkeen (1.12.2014 – 30.6.2016) tavoitteena on vakiinnuttaa erityisopetuksen asiantuntijapalvelut pysyväksi osaksi ammatillisen erityisopetuksen palvelujärjestelmää alueellisesti ja valtakunnallisesti. Toteutettavat asiantuntijapalvelut tukevat työelämälähtöisen koulutuksen toteuttamista ja koulutuksen nivelvaiheita. Kehittämistä tehdään ammatillisten erityisoppilaitosten ja rajatun erityistehtävän saaneiden oppilaitosten yhteistyönä. Hankkeen aikana kehitetään edelleen asiantuntijapalveluiden laadun, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia.

 

Hankkeen palveluiden kohderyhmänä on
Opetus- ja ohjaushenkilöstö

 • ammatillisessa peruskoulutuksessa
 • ammatillisessa lisäkoulutuksessa
 • valmentavassa ja valmistavassa opetuksessa
 • peruskoulunsa päättävien erityisryhmissä

Nuorten työpajojen ohjaushenkilöstö

 

Ammatilliseen koulutukseen ja nivelvaiheen koulutuksiin ohjaavat toimijat

 

Välillisenä kohderyhmänä ovat

 • ammatillisen koulutuksen järjestäjien työelämäverkostot ja -kumppanit sekä
 • opiskelijat

Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteistä hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto. Toteuttamisesta vastaa ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto (AMEO), jonka oppilaitoksista viidellä on ammatillisen erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävä:

 • Ammattiopisto Luovi
 • Bovallius-ammattiopisto
 • Validia Ammattiopisto
 • Kiipulan ammattiopisto
 • Keskuspuiston Ammattiopisto

YTY3- ja YTY4-hankkeissa asiantuntijapalveluita kehitetään yhteistyössä rajatun erityistehtävän saaneiden koulutuksen järjestäjien kanssa, joita ovat:

 • Aitoon koulutuskeskus
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Helsingin Diakoniaopisto
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Lapin ammattiopisto
 • Optima Samkommun
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto

Yhteystiedot:

Keskuspuiston ammattiopisto
Liisa Metsola, kehitysjohtaja
Tenholantie 10, 00280 Helsinki
puh. 050 517 3563
liisa.metsola (a) keskuspuisto.fi

 

Bovallius-ammattiopisto
Marja Jäntti, kehittämispäällikkö
Vähäheikkiläntie 50, 20810 Turku
puh. 040 900 4027
marja.jantti (a) bovallius.fi

 

Ammattiopisto Luovi
Sanna Wenström, koulutuskoordinaattori
Nahkatehtaankatu 3, 90100 Oulu
puh. 040 319 3326
sanna.wenstrom (a) luovi.fi

 

Kiipulan ammattiopisto
Petteri Ora, kehitysjohtaja
PL 13, Kiipulantie 507, 14201 Turenki
puh. 050 3003 764
petteri.ora (a) kiipula.fi

 

Validia Ammattiopisto
Seija Eskola, kehittämispäällikkö
Mannilantie 27-29, 04400 Järvenpää
puh. 0400 659 651
seija.eskola (a) eduvalidia.fi