Erityisen hyvä opetuksen aika

Projektissa kehitettiin ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön erityispedagogista osaamista ja valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa sekä edistää opetushenkilöstön ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia.

Projektin erityisenä painopisteenä oli uudistuvan nivelvaihekoulutuksen (ns.VALMA-koulutuksen) -moduulien toteuttamisessa tarvittavan osaamisen lisääminen, joka liittyi oppimisen, sosiaalisten taitojen, arjen hallinnan ja toimintakyvyn tukemiseen.

 

Projektin toisena päätavoitteena oli kehittää yhteisöllisyyttä oppilaitoksissa inklusiivisen, esteettömän ja hyvinvoivan oppimisympäristön saavuttamiseksi. Projektin toteutuksessa huomioitiin uudistuvan opiskelija- ja oppilashuoltolain edellyttämät painopisteet ja muutokset. Tavoitteena oli lisätä osallistujien valmiuksia edistää sekä henkilökohtaista että työyhteisön hyvinvointia ja voimavaroja. Lisäksi vahvistettiin sekä työyhteisöllistä että oppilaitosten välistä osaamisen jakamista ja vertaiskehittämistä, jolloin vahvistui myös alueellinen oppilaitosten välinen sekä moniammatillinen yhteistyö syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja nuorisotakuun toteutumiseksi .

 

Projekti toteutettiin 1.4.2014-31.12.2015 Opetushallituksen rahoituksella. Projektia koordinoi Validia Ammattiopisto ja muina toteuttajina olivat Ammattiopisto Luovi, Keskuspuiston ammattiopisto sekä Kiipulan ammattiopisto.