Päättyneet kv-hankkeet

Yksilölliset opintopolut Euroopassa

Opetushallituksen rahoittaman hankkeen keskeiset tavoitteet liittyivät opetussuunnitelmatyön ja ops-prosessien eurooppalaiseen vertailuun ja asiantuntijoiden vertaisoppimiseen. Ulkomaiset yhteistyökumppanit olivat Skotlannista, Saksasta, Englannista ja Hollannista.

Hankkeessa perehdyttiin kansainvälisyyden näkymiseen opetussuunnitelmissa. Kohderyhmänä olivat kehittämistehtävissä ja opetussuunnitelmatyössä toimivat henkilöt sekä oppilaitosten johto ja kansainvälisyysasioita hoitavat henkilöt. Näiden asiantuntijoiden kokemukset ja kohdemaiden parhaat käytänteet koottiin työkirjoihin. Hankkeen toimintakausi oli 1.8.2009–31.12.2011.