Kansainväliset yhteishankkeet

AMEO-verkostolla on tällä hetkellä kaksi yhteistä kv-hanketta:

Dream College Learning Environments and Vocational competencies -projekti

Dream College on sertifioitu Erasmus- + Leonardo da Vinci -asiantuntijaliikkuvuushanke, johon osallistuvat Ammattiopisto Luovi, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto, Validia Ammattiopisto, Bovallius-ammattiopisto ja Seurakuntaopisto. Ulkomaiset kumppanit ovat pääasiassa ammatillisia oppilaitoksia ja paikallisia viranomaisia. Apurahansaajat ovat oppilaitosten opetus- ja ohjaus- sekä tukipalveluhenkilöstöä.

 

Ammatillisen erityisopettajan rooli on muuttunut entistä enemmän ammatillisen kasvun tukijaksi ja yksilövalmentajasi. Uudenlaiset oppimisympäristöt mahdollistavat opiskelijoille yksilölliset vaihtoehdot. Asiantuntijavaihtojen keskeisenä sisältönä on perehtyä erityisesti vaikeasti vammaisten opiskelijoiden oppimisympäristöratkaisuihin Euroopan eri maissa ja lisätä apurahansaajien ammatillista osaamista.

 

Oppimisympäristöjä lähestytään pedagogisen saavutettavuuden näkökulmasta. Teemat liittyvät monikulttuurisuuteen, fyysiseen oppimisympäristöön, oppimisvaikeuksiin ja verkko-opetukseen sekä esteettömyyteen työpaikoilla. Hankkeen tuloksena syntyvät raportit ja työkirjat hyödynnetään oppimisympäristöjen kehittämistyössä oppilaitoksissa.

 

Asiantuntijavaihdot kestävät yhden viikon. Yhteistyömaat ovat Saksa, Hollanti, Englanti, Ranska, Ruotsi, Irlanti, Islanti, Itävalta, Italia, Espanja ja Tanska. Hankkeet toiminnot jatkuvat 31.5.2015 saakka.

 

Hankkeen raportteihin ja työkirjoihin voit tutustua oheisista linkeistä.

 

Working Abroad – Vocational Colleges (SNE)

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus. Hanketoimijoina ovat Ammattiopisto Luovi, Bovallius-ammattiopisto, Validia Ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Seurakuntaopisto. Toteutusaika on 1.8.2013–31.12.2015. Koordinaattorina toimii Bovallius-ammattiopisto.

 

Toiminnan tavoitteena on opettajien ja muun henkilökunnan kansainvälisten työelämäjaksojen kehittäminen sekä ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyyspolun mallintaminen. Kaikki työelämäjaksolle lähtevät osallistuvat verkkopohjaiseen kansainvälisyysvalmennukseen.

 

Hankkeen blogissa voit seurata työelämäjaksolle osallistuvien kokemuksia ja ajatuksia.