Kansainvälisyys

Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen tavoitteena on koulutuksen laadun kohottaminen sekä suomalaisen koulutuksen ja työelämän tunnetuksi tekeminen Euroopassa. Myös ammatillisissa erityisoppilaitoksissa panostetaan opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistymiseen ja monikulttuurisuuteen.

 

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa kansainvälistä toimintaa tukee kansainvälisyystyöryhmä, jonka tavoitteena on helpottaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen opiskelijavaihtoon, kotikansainvälistymiseen sekä muuhun kansainväliseen toimintaan. Erilaisten hankkeiden avulla tarjotaan oppilaitosten henkilöstölle mahdollisuuksia kansainväliseen vertaisoppimiseen.

 

AMEO-verkoston kansainvälisyystyöryhmä suunnittelee yhteisiä kansainvälisiä projekteja (esimerkiksi Leonardo da Vinci -liikkuvuusprojektit), järjestää teemallisia opintomatkoja, jakaa kokemuksia ja osaamista sekä tekee suomalaista koulutusjärjestelmää ja ammatillista erityisopetusta kansainvälisesti tunnetuksi.