HOJKS

– henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma

 

Ammatillisessa erityisoppilaitoksessa jokaiselle opiskelijalle tehdään HOJKS. Se tarkoittaa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet.

 

HOJKS on oppilaitoksen ja opiskelijan välinen sopimus, johon kirjataan kaikki opintojen edistymisen kannalta tärkeät yksilölliset järjestelyt ja muut tukitoimet. HOJKSin laatiminen on lakisääteinen toimenpide.

 

HOJKS tekee mahdolliseksi opiskelijan tavoitteiden ja toiminnan mukauttamisen. Mukauttamisesta tehdään päätös erillisissä neuvotteluissa. Alaikäisten kohdalla mukauttamine tehdään vanhempien suostumuksella.

 

HOJKSin liitteenä kulkee myös HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.