Hakeminen

Ammatillisiin erityisoppilaitoksiin valitaan opiskelijoiksi henkilöitä, jotka tarvitsevat terveydellisistä tai muista syistä opinnoissaan ja työllistymisessään erityistä ohjausta, neuvontaa ja tukea.

Hakeminen keväällä 2018!

Ammatillisiin erityisoppilaitoksiin haetaan sähköisesti opintopolku.fi-sivuston kautta. Hakuaika on 14.3.–4.4.2018.

 

Hakemuksen lisäksi tarvitaan tarkempi selvitys erityisen tuen tarpeen syistä. Liitteiksi käyvät esimerkiksi

  • aikaisemmin laadittu HOJKS (henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) tai siirto-HOJKS
  • pedagoginen lausunto
  • opettajan tai erityisopettajan lausunto
  • opiskelua varten laadittu lääkärin B-lausunto tai psykologin lausunto
  • kuntoutus- tai palvelusuunnitelma.

 

Lähetä liitteet 12.4.2018 mennessä siihen oppilaitokseen, johon olet hakemassa. Liitteitä on mahdollista tarvittaessa täydentää haastattelujen yhteydessä.

 

Tarkempaa tietoa hakemisesta saat oppilaitosten omilta nettisivuilta.